ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหมู่ 2 บ้านโคกสูง
 
       บ้านโคกสูง  หมู่ที่ 2  ตำบลก้านเหลือง ได้ก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ.2459 โดยแยกออกจากบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1   ซึ่งมีนายตา  กอผจญ  ได้พาชาวบ้านอพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งบ้านเรือนในที่  ที่เป็นเนินสูง จึงได้ตั้งชื่อว่า  บ้านโคกสูง ตั้งแต่นั้นมา 

โดยมีผู้ใหญ่บ้านดำรงตำแหน่งตามลำดับ  ดังนี้
1.นายตา  กอผจญ  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก
2.นายอินทร์   วรรณโชติ
3.นายสิม   จันทร์สม
4.นายผาย  จวนสาง
5.นายสนุก  สะกิดขวา
6.นายลา   โยธานันท์
7.นายเติม  สีโย
8.นายวาสนา   จันทร์สม
9.นายสม  สุวรรณศรี    คนปัจจุบัน
 
ที่ตั้งชุมชน
บ้านโคกสูง   หมู่ที่ 2   อยู่ในเขตปกครองของตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข  2  สาย กรุงเทพฯ -  หนองคาย     จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศใต้ ผ่านอำเภอบ้านไผ่   อำเภอพล    รวมระยะทาง  80     กิโลเมตร     

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ   บ้านโสกกระหนวน หมู่ที่ 4 ต.ก้านเหลือง  อ.แวงน้อย
ทิศใต้             ติดต่อกับ   บ้านก้านเหลือง  หมู่ที่ 1  ต.ก้านเหลือง   อ.แวงน้อย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  บ้านโสกน้ำขาว  หมู่ที่  6  ต.ก้านเหลือง  อ.แวงน้อย
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  บ้านโคกกลาง  ต.เพ็กใหญ่  อ.พล 
 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri