ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
กิจกรรม
 
เข้าค่ายลูกเสือ ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
เมื่อวันที่ 25-26  ธันวาคม 2557  ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลก้านเหลือง โดยนายบุญทัย  นารินทร์   นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล  ได้ต้อนรับคณะผู้กำกับและลูกเสือ จากโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอแวงน้อย ศูนย์ที่ 12   มี 3 ตำบล  ได้แก่  ตำบลก้านเหลือง  ตำบลแวงน้อย  และตำบลทางขวาง   จำนวนกว่า  300  คน  ซึ่งในครั้งนี้เทศบาลตำบลก้านเหลืองได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน  40,000  บาท  พร้อมกับให้ใช้สถานที่ในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง  เป็นค่ายลูกเสือชั่วคราว  อีกด้วย
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri