ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 • โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
 • อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
 • สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
 • กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
 
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 • ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
 • นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
 • แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
 • คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
 • สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9(5)
 • สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
 • มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
 • ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
 
เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2560
 
แผนดำเนินงาน
แผนดำเนินงาน
 
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนพัฒนา 4 ปี
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
 
รายงานการประชุม
รายงานการประชุม
 
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนา 3 ปี
 
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/ถาม-ตอบ
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ/ถาม-ตอบ
 
แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri