ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เทศบัญญัติเทศบาล
 
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และ 2
รายรับ
รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
ประชุมแปรญัตติ 60
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติฯ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri