ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
 
 
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอแวงน้อย  ห่างจากตัวอำเภอแวงน้อย ประมาณ 11 กิโลเมตร            

อาณาเขตติดต่อ
            ทิศเหนือ           ติดต่อกับตำบลโนนทองและตำบลใหม่นาเพียง
                                      อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
            ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลเพ็กใหญ่ และตำบลลอมคอม
                                      อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
            ทิศใต้                ติดต่อกับตำบลแวงน้อย
                                      อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
            ทิศตะวันตก       ติดต่อกับตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย
                                      จังหวัดขอนแก่น
 
เนื้อที่
            เทศบาลตำบลก้านเหลือง มีพื้นที่ประมาณ 59.51 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,258 ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศที่ราบดินเหนียวบนทราย พื้นที่ตอนบนเป็นป่าสาธารณะ และเป็นภูเขา พื้นที่ตอนกลางและตอนล่างเป็นที่ลุ่มเหมาะแก่การเพราะปลูก มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญคือ ลำห้วยตะกั่ว ลำห้วยพระเจ้า ลำห้วยหินแตก ลำห้วยหินลอด และลำห้วยโสกราช และหนองน้ำสาธารณะต่าง ๆ เป็นต้น
 
แผนที่
แผนที่
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาเป็นหลัก  นอกจากนี้ยังมีอาชีพเสริม  เช่น  ปลูกผักสวนครัว  เลี้ยงไหม  ทอผ้า  ปลูกเห็ด  ทำขนม 
 
สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม
ด้านการศึกษา  และ  ด้านสถาบันและองค์กรศาสนา
 
การบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน
ด้านการคมนาคม  การโทรคมนาคม  การไฟฟ้า  และแหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ศักยภาพในตำบล และข้อมูลด้านอื่นๆ
ศักยภาพในตำบล และข้อมูลด้านอื่นๆ
จำนวนบุคลากรเทศบาล   ระดับการศึกษาบุคลากร  รายได้เทศบาล  และมวลชนจัดตั้ง
 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri