ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
สถานะทางการเงิน‏
 
งบแสดงสถานฐะทางการเงิน  ประจำปีงบประมาณ 2560
งบแสดงสถานฐะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
 
งบแสดงสถานะทางการเงิน  ประจำปีงบประมาณ 2559
งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
 
งบแสดงสถานะการเงิน  ประจำปีงบประมาณ 2556
งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556
  • งบดุล  งบทร้พย์สิน เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินรับฝาก รายจ่ายค้างจ่าย  
  • เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย งบแสดงผลการดำเนินงาน  งบเงินสะสม
  • รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
ข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
 
งบสถานะการเงิน  ประจำปี 2555
งบสถานะการเงิน ประจำปี 2555
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
 
งบสถานะการเงิน ประจำปี 2554
งบสถานะการเงิน ประจำปี 2554
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2554 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 
 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri