ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร.043-210691   Fax.043-210750  
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
สินค้า OTOP
 
กลุ่มทอผ้าไหม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
 
 
 
ตัวหนอนไหม มีสีส้มคือสุกแล้ว พร้อมที่จะสร้างรังไหม
ยอสำหรับให้หนอนไหมทำรัง
หนอนไหมกำลังสร้างรังไหม
สาวหลอด  กำลังต้มฝักไหม ดึงเส้นไหมออกจากดักแด้
เส้นไหมที่ได้ มีสีเหลืองทอง  สวยงาม
ดึงเส้นไหมออกหมดแล้ว  เหลือแต่ดักแด้
นำมาย้อมสี ทำลวดลาย และปั้นเข้าหลอด  เพื่อนำไปท่อผ้าไหม
ได้ผืนผ้าไหมมีลวดลายที่สวยงาม
KEDSARA DOT COM