ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
สอบราคาซื้อรถกระเช้าอีแต๋น จำนวน 1 คัน
 
 ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่องสอบราคาซื้อรถกระเช้าอีแต๋น    จำนวน 1 คัน

*******************             
       ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถกระเช้าอีแต๋น  จำนวน 1 คัน    รายละเอียดตาเอกสารแนบท้ายประกาศ      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  550,000.บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าวและต้อง    ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ        ผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พร้อมใบอนุญาต ในขณะที่ยื่นซอง          สอบราคา
          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  2  กันยายน  2556  ระหว่างเวลา  08.30  น.ถึง 16.30  น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอ  แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  2  กันยายน  2556    ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึง    16.30   น.      เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง

กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา
- ระหว่างวันที่   20  สิงหาคม  2556  ถึงวันที่ 30  สิงหาคม 2556  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  และ ยื่นซองสอบราคา                   ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ 
- ในวันที่ 2 กันยายน 2556 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ในเวลาราชการ  และยื่นซองสอบราคา ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา  10.05 น. ถึง 16:30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา
- กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  3   กันยายน  2556  ตั้งแต่เวลา  10.05 น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  การซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย  ( ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2 )

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (800.-) บาท ได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง     ระหว่างวันที่    20   สิงหาคม  2556     ถึงวันที่        2  กันยายน 2556  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691  ในวันและเวลาราชการ
 
                            ประกาศ   ณ  วันที่     19    เดือนสิงหาคม   พ.ศ. 2556
    
                                                                                                        (ลงชื่อ)…………………………………
                                                                                                                    (นายอุบล     แข็งขยัน) 
                                                                                                           นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 
 
 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri