ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อหอถังระบบประปา แบบหอถังสูง พร้อมติดตั้ง ซื้อเอกสารสอบราคา 15 – 27 พฤษภาคม 2557
 
 ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อหอถังระบบประปาแบบหอถังสูง พร้อมติดตั้ง
บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 13 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ 2557   
        *******************            
                 ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อหอถังระบบประปาแบบหอถังสูง พร้อมติดตั้ง บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 13 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557  ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร  จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด เป็นเงิน  195,000.- บาท  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา
- ระหว่างวันที่   15 – 27 พฤษภาคม 2557  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา และ ยื่นซองสอบราคา   ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ 
- ในวันที่ 28  พฤษภาคม 2557  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง ในเวลาราชการ  และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึง 16:30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา
- กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  29   พฤษภาคม  2557  ตั้งแต่เวลา  10.05 น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร    การซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย  ( ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2 )

               ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (500.-) บาท ได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง    ระหว่างวันที่  15 – 28 พฤษภาคม 2557  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://tessabankanluang.to.th หรือสอบถามได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ
                        
 
                                                                        ประกาศ   ณ  วันที่     14   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2557
    
                                                                                                 (ลงชื่อ) ……………………………
                                                                                                   ( นายบุญทัย     นารินทร์ )                                    
                                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri