เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร / กิจกรรม
     เทศบาลตำบลก้านเหลือง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ บริษัทพ...
  • 17
  • ส.ค.
     เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรผู้เลี้ยงวัว ควาย แพะ หมู ฯลฯ สร้างความมั่นคงทางอาชีพ และแก้ไข...
  • 20
  • ก.ค.
     เทศบาลตำบลก้านเหลืองได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอำเภอแวงน้อย น้อมนำพาสังคมเป็นสุข "เราทำความดี เพื่อชา...
  • 15
  • มิ.ย.
     โครงการประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง (อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน...
  • 28
  • เม.ย.
     กิจกรรม "การประกวดร้องเพลง" โครงการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย ในงานบุญประเพณีเปลี่ยนผ้าไตรจี...
  • 21
  • เม.ย.
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY