เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร / กิจกรรม
     สำนักงาน ปปช. จังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ข...
  • 25
  • พ.ย.
     คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯเขต1และเขต2 มีการประชุมประจำเดือน วันที่ 9 พ.ย.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก...
  • 9
  • พ.ย.
     เทศบาลตำบลก้านเหลือง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ บริษัทพ...
  • 17
  • ส.ค.
     เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรผู้เลี้ยงวัว ควาย แพะ หมู ฯลฯ สร้างความมั่นคงทางอาชีพ และแก้ไข...
  • 20
  • ก.ค.
     เทศบาลตำบลก้านเหลืองได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอำเภอแวงน้อย น้อมนำพาสังคมเป็นสุข "เราทำความดี เพื่อชา...
  • 15
  • มิ.ย.
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY