เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY

ขอสอบถามว่าจะขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ได้เมื่อไหร่

นายวิชิต    2022-03-29 - เวลา 14:18:09
เกิด 29 กันยายน พ.ศ.2506
นางสาวสุมาลี พินิจดี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
2022-03-29 - เวลา 14:58:18
ขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน พ.ศ.2566 ค่ะ และจะได้รับเงินเดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไปค่ะ
รายละเอียด
ชื่อ
หมายเหตุ
   - ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล หากตรวจสอบพบว่า มีการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม
    ย้อนกลับ