ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหมู่ 1 บ้านก้านเหลือง
 
            เมื่อประมาณ 150 ปี ที่ผ่านมานายจันทร์โคตร นายพรานล่าสัตว์ป่าชาวจังหวัดมหาสารคาม        ได้ออกมาล่าสัตว์  จนมาพบพื้นที่ที่อุดมสมบรูณ์ และทำเลที่ทำมาหากิน เมื่อกลับถึงจังหวัดมหาสารคามจึงได้ชักชวนญาติพี่น้องอพยพรอนแรมเรื่อยมา แต่ก็มีบางครอบครัวลงหลักปักฐานตามหมู่บ้านรายทางที่ผ่านมา        นายจันทร์โคตรและญาติพี่น้องที่เหลือจึงเลือกที่ดอน  ทางทิศเหนือของแอ่งน้ำใหญ่เป็นที่ตั้งหมู่บ้านซึ่งบริเวณ    รอบ ๆ แอ่งน้ำใหญ่นี้  มีต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นชื่อว่า ต้นก้านเหลือง จึงได้พร้อมใจกันตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้าน  บ้านก้านเหลือง
บ้านก้านเหลืองเมื่อเริ่มก่อตั้งขึ้นอยู่ในการปกครองของ ตำบลแวงน้อย  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น และบ้านก้านเหลืองก็เจริญเติบโตมาเรื่อย ๆ จนเมื่อ พ.ศ. 2516  ตำบลแวงน้อยได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอแวงน้อย บ้านก้านเหลืองจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็น  ตำบลก้านเหลือง มาจนถึงปัจจุบัน 

รายชื่อผู้ใหญ่บ้านที่สืบทอดกันมาดังนี้
1.นายสิงห์  ไม่ทราบนามสกุล                                           2.นายอ้ม  ดวงโพธิ์คา
3.นายพาโว  แพงทุย                                                      4.นายภู  มหาวงษ์
5.นายผาย  จวนสาง                                                      6.นายไวย์  เหง่าศรี
7.นายลี  ชัยสิทธิ์                                                           8.นายเถื่อน  เสนาเพ็ง
9.นายล้วน   ทับพิมล                                                       10.นายล้วน  ดีพรม ( สมัย ที่ 1 )
11.นายบุญพรม   คำโส                                                    12.นายล้วน  ดีพรม ( สมัยที่ 2 )
13.นายผ่าน  ทุมคำ ( คนปัจจุบัน )

ที่ตั้งชุมชน
บ้านก้านเหลือง  หมู่ที่ 1   อยู่ในเขตปกครองของตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข   2 
สายกรุงเทพฯ  - หนองคาย   การเดินทางจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศใต้  ผ่านอำเภอบ้านไผ่   อำเภอพล  รวมระยะทางประมาณ  70   กิโลเมตร  จากอำเภอพล  ไปยังบ้านก้านเหลือง หมู่  1  ระยะทาง  16  กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ    บ้านโคกสูง  หมู่  2
ทิศใต้             ติดต่อกับ    บ้านหนองแก หมู่  9
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    บ้านหญ้าคา  หมู่  3
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ    บ้านโสกน้ำขาว  หมู่  6 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri