ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา 29 มิ.ย.-11 ก.ค.55 นี้
 

ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร บ้านสวนยา หมู่ที่ 14
ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

****************************
ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปา ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร บ้านสวนยา หมู่ที่ 14 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด เป็นเงิน 212,600.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา

- ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา และ ยื่นซองสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ
- ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง ในเวลาราชการ และยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา 10.05 น. ถึง 16:30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา
กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.05 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย ( ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2 )
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 600 บาท ได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555


 
                                                                                                     (ลงชื่อ)…………………………………
                                                                                                              (นายอุบล แข็งขยัน)
                                                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri