ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓๑ โครงการ
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓๑ โครงการ
****************************
 
                        เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 31 โครงการ (ศึกษารายละเอียด ดูได้ที่ http://www.tessabankanluang.go.th/content-5.html )
 
ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๗,๐๐๐ บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึง ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๒๑-๐๖๙๑ ในวันและเวลาราชการ

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอแวงน้อย (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อยชั้น ๒) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕


(นายธนสมบัติ ปักโคทานัง)
ประธานคณะกรรมการ
ดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทอรนิกส์
 
รายละเอียดเพิ่มเติมประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri