ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหมู่ 1 บ้านก้านเหลือง
 
            เมื่อประมาณ 150 ปี ที่ผ่านมานายจันทร์โคตร นายพรานล่าสัตว์ป่าชาวจังหวัดมหาสารคาม        ได้ออกมาล่าสัตว์  จนมาพบพื้นที่ที่อุดมสมบรูณ์ และทำเลที่ทำมาหากิน เมื่อกลับถึงจังหวัดมหาสารคามจึงได้ชักชวนญาติพี่น้องอพยพรอนแรมเรื่อยมา แต่ก็มีบางครอบครัวลงหลักปักฐานตามหมู่บ้านรายทางที่ผ่านมา        นายจันทร์โคตรและญาติพี่น้องที่เหลือจึงเลือกที่ดอน  ทางทิศเหนือของแอ่งน้ำใหญ่เป็นที่ตั้งหมู่บ้านซึ่งบริเวณ    รอบ ๆ แอ่งน้ำใหญ่นี้  มีต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นชื่อว่า ต้นก้านเหลือง จึงได้พร้อมใจกันตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้าน  บ้านก้านเหลือง
บ้านก้านเหลืองเมื่อเริ่มก่อตั้งขึ้นอยู่ในการปกครองของ ตำบลแวงน้อย  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น และบ้านก้านเหลืองก็เจริญเติบโตมาเรื่อย ๆ จนเมื่อ พ.ศ. 2516  ตำบลแวงน้อยได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอแวงน้อย บ้านก้านเหลืองจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็น  ตำบลก้านเหลือง มาจนถึงปัจจุบัน 

รายชื่อผู้ใหญ่บ้านที่สืบทอดกันมาดังนี้
1.นายสิงห์  ไม่ทราบนามสกุล                                           2.นายอ้ม  ดวงโพธิ์คา
3.นายพาโว  แพงทุย                                                      4.นายภู  มหาวงษ์
5.นายผาย  จวนสาง                                                      6.นายไวย์  เหง่าศรี
7.นายลี  ชัยสิทธิ์                                                           8.นายเถื่อน  เสนาเพ็ง
9.นายล้วน   ทับพิมล                                                       10.นายล้วน  ดีพรม ( สมัย ที่ 1 )
11.นายบุญพรม   คำโส                                                    12.นายล้วน  ดีพรม ( สมัยที่ 2 )
13.นายผ่าน  ทุมคำ ( คนปัจจุบัน )

ที่ตั้งชุมชน
บ้านก้านเหลือง  หมู่ที่ 1   อยู่ในเขตปกครองของตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข   2 
สายกรุงเทพฯ  - หนองคาย   การเดินทางจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศใต้  ผ่านอำเภอบ้านไผ่   อำเภอพล  รวมระยะทางประมาณ  70   กิโลเมตร  จากอำเภอพล  ไปยังบ้านก้านเหลือง หมู่  1  ระยะทาง  16  กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ    บ้านโคกสูง  หมู่  2
ทิศใต้             ติดต่อกับ    บ้านหนองแก หมู่  9
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    บ้านหญ้าคา  หมู่  3
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ    บ้านโสกน้ำขาว  หมู่  6 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri