ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
 
 
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอแวงน้อย  ห่างจากตัวอำเภอแวงน้อย ประมาณ 11 กิโลเมตร            

อาณาเขตติดต่อ
            ทิศเหนือ           ติดต่อกับตำบลโนนทองและตำบลใหม่นาเพียง
                                      อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
            ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลเพ็กใหญ่ และตำบลลอมคอม
                                      อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
            ทิศใต้                ติดต่อกับตำบลแวงน้อย
                                      อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
            ทิศตะวันตก       ติดต่อกับตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย
                                      จังหวัดขอนแก่น
 
เนื้อที่
            เทศบาลตำบลก้านเหลือง มีพื้นที่ประมาณ 59.51 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,258 ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศที่ราบดินเหนียวบนทราย พื้นที่ตอนบนเป็นป่าสาธารณะ และเป็นภูเขา พื้นที่ตอนกลางและตอนล่างเป็นที่ลุ่มเหมาะแก่การเพราะปลูก มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญคือ ลำห้วยตะกั่ว ลำห้วยพระเจ้า ลำห้วยหินแตก ลำห้วยหินลอด และลำห้วยโสกราช และหนองน้ำสาธารณะต่าง ๆ เป็นต้น
 
แผนที่
แผนที่
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาเป็นหลัก  นอกจากนี้ยังมีอาชีพเสริม  เช่น  ปลูกผักสวนครัว  เลี้ยงไหม  ทอผ้า  ปลูกเห็ด  ทำขนม 
 
สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม
ด้านการศึกษา   ด้านสถาบันและองค์กรศาสนา
 
การบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน
ด้านการคมนาคม  การโทรคมนาคม  การไฟฟ้า  และแหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬานันทนาการ/สนามเด็กเล่น
ข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬานันทนาการ/สนามเด็กเล่น
 
ศักยภาพในตำบล และข้อมูลด้านอื่นๆ
ศักยภาพในตำบล และข้อมูลด้านอื่นๆ
จำนวนบุคลากรเทศบาล   ระดับการศึกษาบุคลากร  รายได้เทศบาล  และมวลชนจัดตั้ง
 
KEDSARA DOT COM