ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
สถานะทางการเงิน‏
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน  ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560  -  29  กันยายน 2561   (ราย  12  เดือน)
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน  ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม  2561  (รอบ 6 เดือน)
 
งบแสดงสถานฐะทางการเงิน  ประจำปีงบประมาณ 2560
งบแสดงสถานฐะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
 
งบแสดงสถานะทางการเงิน  ประจำปีงบประมาณ 2559
งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
 
งบแสดงสถานะการเงิน  ประจำปีงบประมาณ 2556
งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556
  • งบดุล  งบทร้พย์สิน เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินรับฝาก รายจ่ายค้างจ่าย  
  • เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย งบแสดงผลการดำเนินงาน  งบเงินสะสม
  • รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
ข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
 
งบสถานะการเงิน  ประจำปี 2555
งบสถานะการเงิน ประจำปี 2555
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
 
งบสถานะการเงิน ประจำปี 2554
งบสถานะการเงิน ประจำปี 2554
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2554 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 
 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri