ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหมู่ 2 บ้านโคกสูง
 
       บ้านโคกสูง  หมู่ที่ 2  ตำบลก้านเหลือง ได้ก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ.2459 โดยแยกออกจากบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1   ซึ่งมีนายตา  กอผจญ  ได้พาชาวบ้านอพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งบ้านเรือนในที่  ที่เป็นเนินสูง จึงได้ตั้งชื่อว่า  บ้านโคกสูง ตั้งแต่นั้นมา 

โดยมีผู้ใหญ่บ้านดำรงตำแหน่งตามลำดับ  ดังนี้
1.นายตา  กอผจญ  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก
2.นายอินทร์   วรรณโชติ
3.นายสิม   จันทร์สม
4.นายผาย  จวนสาง
5.นายสนุก  สะกิดขวา
6.นายลา   โยธานันท์
7.นายเติม  สีโย
8.นายวาสนา   จันทร์สม
9.นายสม  สุวรรณศรี    คนปัจจุบัน
 
ที่ตั้งชุมชน
บ้านโคกสูง   หมู่ที่ 2   อยู่ในเขตปกครองของตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข  2  สาย กรุงเทพฯ -  หนองคาย     จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศใต้ ผ่านอำเภอบ้านไผ่   อำเภอพล    รวมระยะทาง  80     กิโลเมตร     

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ   บ้านโสกกระหนวน หมู่ที่ 4 ต.ก้านเหลือง  อ.แวงน้อย
ทิศใต้             ติดต่อกับ   บ้านก้านเหลือง  หมู่ที่ 1  ต.ก้านเหลือง   อ.แวงน้อย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  บ้านโสกน้ำขาว  หมู่ที่  6  ต.ก้านเหลือง  อ.แวงน้อย
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  บ้านโคกกลาง  ต.เพ็กใหญ่  อ.พล 
 
KEDSARA DOT COM