ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหมู่ 4 บ้านโสกกระหนวน
 
บ้านโสกกระหนวน  หมู่ที่  4  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  บ้านโสกกระหนวน  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.  2461  ซึ่งย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านใหม่นาเพียง  อำเภอแวงใหญ่   จังหวัดขอนแก่น โดยมีพ่อมี    แม่เข็ม  เค้าแก้ว  เป็นหัวหน้าพาพรรคพวกพี่น้องมาด้วยกัน  6  ครอบครัวมาก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นและใช้ชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านโสกกระหนวน   ซึ่งแต่เดิม  ณ  ที่แห่งนี้มีคลองน้ำเป็นโสกและมีต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ขึ้นรอบ  ๆ  ชื่อว่าต้นกระหนวน  จึงได้ตั้งชื่อว่า  บ้านโสกกระหนวน  มาจนถึงปัจจุบันขณะนี้บ้านโสกกระหนวน  ก่อตั้งมาแล้ว  93  ปี
                บ้านโสกกระหนวน  มีผู้นำหมู่บ้านมาแล้ว  8  คน โดบมีนายบัวทอง  เค้าแก้ว เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน
 
ที่ตั้งชุมชน
                บ้านโสกกระหนวนหมู่ที่  4  อยู่ในเขตการปกครองของ  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  การเดินทางสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  สามารถโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหมายเลข   2  .สาย  มิตรภาพ  จากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศใต้  ผ่านอำเภอบ้านแฮด  อำเภอบ้านไผ่  อำเภอโนนศิลา  และอำเภอพล  รวมระยะทางประมาณ  90  กิโลเมตร  จากตัวเมืองอำเภอพล เข้ามาถึงหมู่บ้านโสกกระหนวน  เป็นระยะทางประมาณ  15  กิโลเมตร

อาณาเขต
                ทิศเหนือ                ติดต่อกับ                บ้านหนองแดง  ตำบลใหม่นาเพียง  อำเภอแวงใหญ่
                ทิศใต้                      ติดต่อกับ                บ้านโคกสูง  หมู่ที่  2  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย
                ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ                บ้านหนองโก  หมู่ที่  3  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย
                ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ                บ้านโสกไผ่  หมู่ที่  6  ตำบลใหม่นาเพียง  อำเภอแวงใหญ่ 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri