ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหมู่ 11 บ้านโนนศาลา
 
    บ้านโนนศาลา  หมู่ที่ 11   ตำบลก้านเหลือง ได้ตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ.2489  โดยแยกออกจากบ้านโนนหอม  หมู่ที่  8  ตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น  มีผู้ใหญ่บ้านปกครองหมู่บ้านจากอดีตถึงปัจจุบัน  8  คน ดังนี้
คนที่ 1 นายทอง    เกิดศักดิ์
คนที่  2  นายสอน   โทแก้ว
คนที่ 3   นายข่อง   ทิพย์เนตร
คนที่  4  นายคำพา   มีชาญ
คนที่  5  นายมงคล   หนองนา
คนที่  6  นายสีอาจ   บาลี
คนที่  7  นายกวี   ทุมภา
คนที่  8  นายสุริยา   พันธุ์วิเศษ                       ดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  4  มีนาคม  2551  ถึงปัจจุบัน
 
ที่ตั้งชุมชน
   บ้านโนนศาลา   หมู่ที่ 11   อยู่ในเขตปกครองของตำบลก้านเหลือง   อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น  การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข   2
สาย  ถนนมิตรภาพ........จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศใต้ เส้นทางจากจังหวัดขอนแก่น ผ่านอำเภอบ้านไผ่  ไปยังอำเภอพล  จากอำเภอพลเข้าไปยังหมู่บ้าน   รวมระยะทาง   92 กิโลเมตร  
 
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ    บ้านใหม่นาเพียง  หมู่ที่  1  ตำบลใหม่นาเพียง  อำเภอแวงใหญ่
ทิศใต้             ติดต่อกับ    บ้านก้านเหลือง  หมู่ที่  1   ตำบลก้านเหลือง   อำเภอแวงน้อย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    บ้านโนนหอม   หมู่ที่  8    ตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ    บ้านหนองโก  หมู่ที่  3  ตำบลก้านเหลือง   อำเภอแวงน้อย 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri