ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหมู่ 9 บ้านหนองแก
 
                เดิมมีอยู่ว่ามีนายมูล  อามาตย์  เป็นคนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด  ช่วงนั้นบ้านเมืองเกิดความแห้งแล้งติดต่อกันหลายปี  ท่านจึงได้ย้ายครอบครัวมาอยู่บ้านหนองแขม ม.3 ต.แวงน้อย (สมัยก่อนขึ้นอำเภอพล)  ท่านได้พบเห็นสภาพพื้นที่และหนองน้ำแห่งนี้ซึ่งมีต้นสะแกขึ้นเต็มไปหมด  และมีน้ำขังอยู่ได้ตลอดทั้งปี เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดเป็นจำนวนมากมาย  เหมาะสำหรับที่จะอยู่อาศัย  และการทำนาเลี้ยงชีพของและลูกหลานต่อไป
                เมื่อประมาณปี  พ.ศ.  2454    ท่านจึงได้ชักชวนญาติพี่น้องย้ายครอบครัวมาสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆกับบริเวณหนองน้ำซึ่งห่างจากบ้านเดิมประมาณ  5  กม.  เห็นว่ามีความอุดมสมบูรณ์ดีจึงได้ตั้งชื่อตามลักษณะของหนองน้ำมาเป็นชื่อบ้านจึงได้เรียกชื่อบ้านว่า “บ้านหนองแก” จนถึงปัจจุบันนี้

มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้นำชุมชนจนถึงปัจจุบันทั้งหมด  7  คน  ดังนี้
1.   นายเขียว       อามาตย์                    พ.ศ.  2500  -  2509
2.   นายสมาน     คุณวันดี                                       2509  -  2516
3.   นายหนู          นารินทร์                                      2516  - 2530
4.   นายจัด            ช่วยนา                                          2530  - 2538
5.   นายสมโภชน์    โพธิ์น้ำเที่ยง                                         2538  -  2548
6.   นายสังคม      จูมพลมา                                         2548  -  2553
7.   นายอุดม        นารินทร์                         2553  -  ปัจจุบัน
 
 
ที่ตั้งชุมชน
บ้าน  หนองแก   หมู่ที่ 9   อยู่ในเขตปกครองของตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข   2
สาย  กรุงเทพฯ  -  หนองคาย  (  มิตรภาพ  )   จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศใต้ผ่าน อำเภอบ้านไผ่  อำเภอพล   รวมระยะทาง  80   กิโลเมตร   จากอำเภอพล -  บ้านหนองแก   ระยะทางประมาณ  16  กิโลเมตร สาพักรับประทานอาหารได้ที่ร้านศูนย์มีชัย  และปั้มบริการน้ำมัน ปตท.ทุกแห่ง

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ    บ้านก้านเหลือง 
ทิศใต้             ติดต่อกับ    บ้านกุดรู
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    บ้านบะแหบ
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ    บ้านตลาด 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri