ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหมู่ 9 บ้านหนองแก
 
                เดิมมีอยู่ว่ามีนายมูล  อามาตย์  เป็นคนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด  ช่วงนั้นบ้านเมืองเกิดความแห้งแล้งติดต่อกันหลายปี  ท่านจึงได้ย้ายครอบครัวมาอยู่บ้านหนองแขม ม.3 ต.แวงน้อย (สมัยก่อนขึ้นอำเภอพล)  ท่านได้พบเห็นสภาพพื้นที่และหนองน้ำแห่งนี้ซึ่งมีต้นสะแกขึ้นเต็มไปหมด  และมีน้ำขังอยู่ได้ตลอดทั้งปี เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดเป็นจำนวนมากมาย  เหมาะสำหรับที่จะอยู่อาศัย  และการทำนาเลี้ยงชีพของและลูกหลานต่อไป
                เมื่อประมาณปี  พ.ศ.  2454    ท่านจึงได้ชักชวนญาติพี่น้องย้ายครอบครัวมาสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆกับบริเวณหนองน้ำซึ่งห่างจากบ้านเดิมประมาณ  5  กม.  เห็นว่ามีความอุดมสมบูรณ์ดีจึงได้ตั้งชื่อตามลักษณะของหนองน้ำมาเป็นชื่อบ้านจึงได้เรียกชื่อบ้านว่า “บ้านหนองแก” จนถึงปัจจุบันนี้

มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้นำชุมชนจนถึงปัจจุบันทั้งหมด  7  คน  ดังนี้
1.   นายเขียว       อามาตย์                    พ.ศ.  2500  -  2509
2.   นายสมาน     คุณวันดี                                       2509  -  2516
3.   นายหนู          นารินทร์                                      2516  - 2530
4.   นายจัด            ช่วยนา                                          2530  - 2538
5.   นายสมโภชน์    โพธิ์น้ำเที่ยง                                         2538  -  2548
6.   นายสังคม      จูมพลมา                                         2548  -  2553
7.   นายอุดม        นารินทร์                         2553  -  ปัจจุบัน
 
 
ที่ตั้งชุมชน
บ้าน  หนองแก   หมู่ที่ 9   อยู่ในเขตปกครองของตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข   2
สาย  กรุงเทพฯ  -  หนองคาย  (  มิตรภาพ  )   จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศใต้ผ่าน อำเภอบ้านไผ่  อำเภอพล   รวมระยะทาง  80   กิโลเมตร   จากอำเภอพล -  บ้านหนองแก   ระยะทางประมาณ  16  กิโลเมตร สาพักรับประทานอาหารได้ที่ร้านศูนย์มีชัย  และปั้มบริการน้ำมัน ปตท.ทุกแห่ง

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ    บ้านก้านเหลือง 
ทิศใต้             ติดต่อกับ    บ้านกุดรู
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    บ้านบะแหบ
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ    บ้านตลาด 
KEDSARA DOT COM