ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหมู่ 8 บ้านตลาด
 
              บ้านตลาด  หมู่  8  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ได้ตั้งหมู่บ้าน  เมื่อ  พ.ศ.  2446   โดยการนำของนายหลี  เกิดศักดิ์  นายจินดา  นันทะ  นายจันทร์  นันทะ  นายโจด  ช่วยนา  นายลา  ช่วยนา  อพยพมาจากบ้านหนองแขม  ตำบลแวงน้อย  มาตั้งหมู่บ้านขึ้นเพราะเห็นว่ามีความอุดมสมบูรณ์  การตั้งหมู่บ้านมีแหล่งทำมาหากินอุดมสมบูรณ์และมีลำห้วยที่เป็นทางน้ำไหลลงเป็นหินชัน  จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านตลาด  ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่  เป็นที่ดอน  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย  เหมาะสำหรับการเกษตร  อาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ในหมู่บ้าน  ลักษณะดินฟ้าอากาศ  กลางวันจะร้อนจัดส่วนกลางคืนก็จะแตกต่างกันมาก  ฤดูร้อนจะร้อนตัด  บางปีจะมีภาวะฝนทิ้งช่วงไม่ตกต้องตามฤดูกาล  เป็นปัญหาในการเพาะปลูกเป็นหมู่บ้าน  มีความเป็นชนบทวิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความผูกพันกับธรรมชาติ  ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  มีรายได้เสริมจากการทอเสื่อจากกก  ทอผ้าฝ้าย  ปลูกผักสวนครัว  รับจ้างทั่วไป  มีวัฒนธรรมอันดีงามอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน 

มีผู้นำชุมชนตั้งแต่อดีจนถึงปัจจุบัน  ดังนี้
                1.  นายหลี  เกิดศักดิ์
                2.  นายอ่าง   สวนไผ่
                3.  นายสี  แข็งขยัน
                4.  นายสนิท  ช่วยนา
                5.  นายลิขิต  ช่วยนา

ที่ตั้งชุมชน
บ้านตลาด   หมู่ที่ 8   อยู่ในเตปกครองของตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2
สายถนนมิตรภาพขอนแก่นกรุงเทพ    จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศใต้  ผ่าน  อำเภอบ้านไผ่  -  อำเภอพล  รวมระยะทาง  90  กิโลเมตร   จากตัวอำเภอพล  เข้ามายังหมู่บ้าน ประมาณ 18  กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ    บ้านก้านเหลือง
ทิศใต้             ติดต่อกับ    บ้านหนองแขม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   บ้านหนองแก
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   บ้านหนองสองห้อง 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri