ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
กิจกรรม
 
เข้าค่ายลูกเสือ ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
เมื่อวันที่ 25-26  ธันวาคม 2557  ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลก้านเหลือง โดยนายบุญทัย  นารินทร์   นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล  ได้ต้อนรับคณะผู้กำกับและลูกเสือ จากโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอแวงน้อย ศูนย์ที่ 12   มี 3 ตำบล  ได้แก่  ตำบลก้านเหลือง  ตำบลแวงน้อย  และตำบลทางขวาง   จำนวนกว่า  300  คน  ซึ่งในครั้งนี้เทศบาลตำบลก้านเหลืองได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน  40,000  บาท  พร้อมกับให้ใช้สถานที่ในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง  เป็นค่ายลูกเสือชั่วคราว  อีกด้วย
KEDSARA DOT COM