ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
กิจกรรม
 
โครงการ เดินรณรงค์ส่งเสริมด้านประชาธิปไตย ปี พ.ศ. 2564 (การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี) วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ หมู่ 5 บ้านโคกใหญ่
 
เพื่อให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แท้จริง ซึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยให้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้  คือพลังของเยาวชนและประชาชนไทย  ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญในอนาคต  สิ่งสำคัญคือการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบบอประชาธิปไตย  ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้น  และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้สามารถสร้างเครือข่ายด้านประชาธิปไตยได้อย่างสร้างสรรค์  มีประสิทธิภาพ  ให้ความสำคัญกับเยาวชนมามีบทบาทต่อประชาธิปไตยอย่างเท่าเทียมกันเพื่อป้องกันความเลื่อมล้ำตามหลักการทางประชาธิปไตย  และส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
ภาพการเดินขบวนรณรงค์ให้ไปเลือกตั้ง
KEDSARA DOT COM