เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 นายจิระ ยอดเพชร นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลก้านเหลืองได้จัดโครงการพื้นที่สีเขียวกินได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยปลูกไม้ผลยืนต้น เช่น มะม่วง มะขามยักษ์ ขนุุน ส้มโอ เป็นต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง
สอบถาม