ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
 
การบริการพื้นฐาน
 
การคมนาคม
การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลก้านเหลือง  กับอำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  มีถนนที่ใช้สัญจร  ติดต่อ  2  สาย  คือ
(1)  ทางหลวงชนหมายเลข  2199    สายชนบท  ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2065 สายเมืองพล
-  ชัยภูมิ
(2)  ทางหลวงชนบทหมายเลข  4022  จากบ้านใหม่นาเพียง   ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2065 สายเมืองพล -  ชัยภูมิ
การคมนาคมในตำบลส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   มีถนนภายในหมู่บ้านที่เป็นถนนลาดยาง จำนวน 5 หมู่  ได้แก่ หมู่  1 , 2 , 5 ,4 , 6  ถนนลาดยางของกรมทหารพัฒนา 1 สาย คือ ถนนสายบ้านโสกน้ำขาวถึงบ้านโคกใหญ่ระยะทาง  3  กิโลเมตร
 
การโทรคมนาคม
โทรศัพท์สาธารณะ  14  แห่ง  ตั้งอยู่ทุกหมู่บ้าน

การไฟฟ้า
จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง  14  หมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ , ลำห้วย   8  สาย  ได้แก่  
1. ลำห้วยหินลอด
2. ลำห้วยหินแตก
3. ลำห้วยตะกั่ว
4. ลำห้วยสะแกราช  แห่งที่ 1
5. ลำห้วยสะแกราช  แห่งที่ 2
6. ลำห้วยบ่า
7. ลำห้วยพระเจ้า
8. ลำห้วยโสกหาด
 
 หนองน้ำสาธารณะประโยชน์
  18  แห่ง  ได้แก่
1. หนองสังข์สาธารณะประโยชน์                    หมู่ 1
2. หนองก้านเหลืองสาธารณะประโยชน์            หมู่ 1
3. หนองไม้ตาย                                        หมู่ 2
4. หนองตาดโตน                                      หมู่ 2
5. หนองแก                                             หมู่ 3
6. สระน้ำดื่มสาธารณะประโยชน์                      หมู่ 4
7. หนองโสกกระปอม                                  หมู่ 4
8. หนองป่าช้า                                         หมู่ 4
9. หนองสองห้อง                                      หมู่ 5
10. สระน้ำดื่ม                                           หมู่ 6
11. หนองโคกใหญ่                                    หมู่ 7
12. หนองตลาด                                        หมู่ 8
13. หนองแกสาธารณะประโยชน์                    หมู่ 9
14. สระน้ำ                                              หมู่ 10
15. หนองไผ่ล้อมสาธารณะประโยชน์               หมู่ 11
16. หนองแวงจันทรโคตร                            หมู่ 12
17. ฝายหลวงตะกั่วสาธารณะประโยชน์            หมู่ 12
18. หนองสวนยา                                      หมู่ 14
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  • ฝาย  10  แห่ง
  • บ่อโยก  45 แห่ง
  • ประปาหมู่บ้าน  12  แห่ง                                                       
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri