ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
สถานะทางการเงิน‏
 
งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556
งบทรัพย์สิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ทร้พย์สิน หนี้สินและเงินสะสม)
หมายเหตุ : ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน (เงินสด และเงินฝากธนาคาร)
หมายเหตุ : ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน (เงินรับฝาก)
รายจ่ายค้างจ้าย (หน้า 1)
รายจ่ายค้างจ่าย (หน้า 2)
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2556
งบเงินสะสม
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ 2556
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (ค่าครุภัณฑ์)
หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri