เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
บุคคล ที่น่ายกย่อง
พระครูประทีปสารสุนทร (บุญจันทร์)
ประวัติพระครูประทีปสารสุนทร (บุญจันทร์)
 
นามเดิม บุญจันทร์ บบุปะปา
 
เกิดวันที่ 16 เมษายน 2488

อุปสมบท เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2533 ที่วัด ปทุมวัน พระอุปชาฌาย์ คือ พระครูประสิทธิสารธรรม

ปัจจุบัน จำพรรษาที่วัดเกาะศิริ บ้านบะแหบ ตำบล ก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

วุฒิสามัญ ม. 6 วุฒิทางธรรม นักธรรมเอก

ตำแหน่งทางการปกครองสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดเกาะศิริ , เจ้าคณะตำบลก้านเหลือง

ผลงานเด่น พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน, พระนักอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม

สอบถาม