ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
บุคคล ที่น่ายกย่อง
 
พระครูประทีปสารสุนทร (บุญจันทร์)
 
ประวัติพระครูประทีปสารสุนทร (บุญจันทร์)
 
นามเดิม บุญจันทร์ บบุปะปา
 
เกิดวันที่ 16 เมษายน 2488

อุปสมบท เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2533 ที่วัด ปทุมวัน พระอุปชาฌาย์ คือ พระครูประสิทธิสารธรรม

ปัจจุบัน จำพรรษาที่วัดเกาะศิริ บ้านบะแหบ ตำบล ก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

วุฒิสามัญ ม. 6 วุฒิทางธรรม นักธรรมเอก

ตำแหน่งทางการปกครองสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดเกาะศิริ , เจ้าคณะตำบลก้านเหลือง

ผลงานเด่น พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน, พระนักอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม

KEDSARA DOT COM