ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
ประมูลจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (2,300,000 บาท) ขอซื้อเอกสาร 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2557
 

ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  ประมูลจ้างโครงการจัดซื้อด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1โครงการ

****************************
                 เทศบาลตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ณ เดือนมีนาคม  ประจำปีงบประมาณ 2557)  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ค่าครุภัณฑ์งานพาหนะและขนส่ง  เป็นเงินทั้งสิ้น 2,300,000.-บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)
 

             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พร้อมใบอนุญาต ในขณะ         ที่ยื่นซองสอบราคา
กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่  15 ธันวาคม  2557 ระหว่างเวลา  10:00 น. – 11:00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอแวงน้อย (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อยชั้น 2)   และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  17  ธันวาคม  2557 เวลา 10:00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ  2,000.- บาท  ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม  2557  ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ
 
        
                                                   ประกาศ ณ วันที่  24  พฤศจิกายน  2557
 
 
                                                                                 นายธนสมบัติ  ปักโคทานัง
                                                                             (  นายธนสมบัติ   ปักโคทานัง  )   
                                                                                   ประธานคณะกรรมการ
                                                                       ดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri