เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกรดให้ราบเรียบ บ้านบะแหบ ม.10 (จากนานายสุพันธ์ สุนนท์ - ฝายดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง