เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ตำบลก้านเหลือ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากถนน คสล.เดิม ไปทางถนน ลาดยาง ทช 4022 ช่วงบ้านก้านเหลืองหนองแวง-บ้านโคกใหญ่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง