เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ขอบเขตของงาน (Terms OfReference: TOR) ของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ถังบรรทุกน้ำขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน