ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา 29 มิ.ย.-11 ก.ค.55 นี้
 

ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร บ้านสวนยา หมู่ที่ 14
ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

****************************
ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปา ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร บ้านสวนยา หมู่ที่ 14 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด เป็นเงิน 212,600.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา

- ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา และ ยื่นซองสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ
- ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง ในเวลาราชการ และยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา 10.05 น. ถึง 16:30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา
กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.05 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย ( ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2 )
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 600 บาท ได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555


 
                                                                                                     (ลงชื่อ)…………………………………
                                                                                                              (นายอุบล แข็งขยัน)
                                                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri