ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓๑ โครงการ
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓๑ โครงการ
****************************
 
                        เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 31 โครงการ (ศึกษารายละเอียด ดูได้ที่ http://www.tessabankanluang.go.th/content-5.html )
 
ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๗,๐๐๐ บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึง ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๒๑-๐๖๙๑ ในวันและเวลาราชการ

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอแวงน้อย (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อยชั้น ๒) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕


(นายธนสมบัติ ปักโคทานัง)
ประธานคณะกรรมการ
ดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทอรนิกส์
 
รายละเอียดเพิ่มเติมประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri