เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง เปิดรับสมัครเด็กอายุ ๒ – ๔ ขวบ ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๑ (รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
สมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง ในวันและเวลาราชการ
ฟรี! รถรับส่ง – อาหารกลางวัน – อาหารเสริมนม