เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก..ยังไม่สามารถเปิดได้ตามปกติ เนื่องจากยังไม่ประเมินในหลายๆด้าน