เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อบริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาคของการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลก้านเหลืองได้ลงพื้นที่ตามโครงการเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 แล้วเสร็จครบทั้ง 14 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 มกราคม 2566 ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ทั้งสิ้น ๘๐๕ คน