ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
กิจกรรม
 
นายจิระ ยอดเพชร นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พ.อ.จ.นฐพงศ์ เนยไธสง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผอ.รพ.สต. อสม. ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบของใช้จำเป็น
 
เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2564  เวลา  09.00 น. นายจิระ  ยอดเพชร  นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง  พ.จ.อ.นฐพงศ์  เนยไธสง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  นายจักรพันธ์ุ  ทำสีทา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง        ร่วมกับ  อสม.  ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ  และผู้ป่วยติดเตียง  จำนวน  4  ราย  ในพื้นที่  หมู่ที่ 2  บ้านโคกสูง  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้กำลังใจและมอบของใช้จำเป็นต่อการดำรงชีพ  
 
 
 
 
 
KEDSARA DOT COM