ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
สินค้า OTOP
 
ทะเบียนประวัติภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทะเบียนประวัติภูมิปัญญาท้องถิ่น
* ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปกรรม
* ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาและวรรณกรรม
* ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนไทย
* ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
* ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอื่นๆ
 
ทอเสื่อกก ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ทอเสื่อกก ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
กลุ่มทอเสื้อกก หมู่ 10 บ้านบะแหบ  ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
 
กลุ่มทอผ้าไหม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
กลุ่มทอผ้าไหม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหนองแก  หมู่ที่ 9  ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
 
KEDSARA DOT COM