เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่สำรวจบ้านของคนพิการ เพื่อมอบเงินช่วยเหลือในการปรับปรุงบ้านให้คนพิการ

ท่านนายกเทศมนตรีได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่คนพิการ  ราย  นายสุนทร  ปราบวิชิต  หมู่ 7 บ้านหนองสองห้อง   และมอบของที่ระลึกให้แก่  ท่านสุภวัฒน์  หนูพริก  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น

ท่านนายกเทศมนตรี  จิระ  ยอดเพชร  ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ได้มอบเงินช่วยเหลือปรับปรุงบ้านให้คนพิการในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและถาวร  ประจำปี 2565

ท่านนายกเทศมนตรี  จิระ  ยอดเพชร  ได้มอบของที่ระลึกให้แก่  คุณหมอเรณู  ภาวะดี  กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู  โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ท่านนายกเทศมนตรี  จิระ  ยอดเพชร  มอบข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้คนพิการ  ราย  นางสาวสลีนา  ปะวิโน  หมู่ 11  บ้านโนนศาลา

สอบถาม