ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
......................................................................
     ตามที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน  ๑ ตำแหน่ง ซึ่งได้รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๘  มกราคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น
               บัดนี้ เทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
          รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
๑.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
  ๑.๑  นางสาวดารุณี  ช่วยนา          เลขที่  ๐๐๑
  ๑.๒  นางสาวปัทมาวดี  สีล้อม        เลขที่  ๐๐๒
                  
     ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อในการสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  เข้ารับการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)   ในวันที่ ๒๐  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. -  ๑๒.๐๐ น.  และสอบสัมภาษณ์ในวันที่  ๒๔  เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๓  ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง
      การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เทศบาลตำบลก้านเหลือง จะทำการประกาศใน วันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
                  
                                  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓
                            
 
                                                                                                                              บุญทัย   นารินทร์
 
                                                                                                                          (นายบุญทัย     นารินทร์)
                                                                                                                     นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 
 
 
 
 
 

KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri