ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
...........................................
                   ตามที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลก้านเหลือง ตามประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลก้านเหลือง   ลงวันที่  ๒๐  เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งได้ดำเนินการเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น
                   บัดนี้  เทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้ประมวลผลคะแนนการเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว      จึงขอประกาศผลผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ดังนี้
          ๑.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
              ๑.๑  นางสาวดารุณี  ช่วยนา             เลขที่  ๐๐๑
                   ทั้งนี้ให้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)   ในวันที่  ๒๔   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.๒๕๖๓   ตั้งแต่   เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
                                         ประกาศ ณ วันที่  ๒๑   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓
 
 
                                                                                                บุญทัย    นารินทร์
 
                                                                                        (  นายบุญทัย   นารินทร์   )
                                                                                    นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 
 
 
 
 
 

KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri