เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการใช้ข้อมูลพลังงาน ตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ เทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 3 เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม 2565)