เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) , พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุก)(ทักษะ) , ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คุณวุฒิ))
สอบถาม