เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลตำบลก้านเหลือง ร่วมตอบแบบสอบถาม EIT เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567
สอบถาม