เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านช่องทางออนไลน์ของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
ซีรีย์ เรื่องขบวนการใต้โต๊ะ
 สอบถาม