ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
 
ศักยภาพในตำบล และข้อมูลด้านอื่นๆ
 
ศักยภาพในตำบล       ศักยภาพของเทศบาลตำบลก้านเหลือง 
(1)  จำนวนบุคลากร
        จำนวน  68 คน
         ข้าราชการ  จำนวน  20  คน
         ลูกจ้างประจำ  จำนวน  1 คน
         พนักงานจ้างภารกิจ  จำนวน  18 คน
         พนังกานจ้างทั่วไป  จำนวน 4 คน
         ครู  จำนวน  4 คน
        ลูกจ้างเหมาบริการ    21  คน


มวลชนจัดตั้ง
         อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ( อสม. )   14    หมู่บ้าน  จำนวน  165 คน
         กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต       14    หมู่บ้าน
  • ศูนย์สาธิตการตลาดร้านค้าชุมชน  5  หมู่บ้าน 
  • อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน    194  คน
         ลูกเสือชาวบ้าน  จำนวน  130  คน 
KEDSARA DOT COM