ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
 
ศักยภาพในตำบล และข้อมูลด้านอื่นๆ
 
ศักยภาพในตำบล       ศักยภาพของเทศบาลตำบลก้านเหลือง 
(1)  จำนวนบุคลากร
        จำนวน  40 คน
        ตำแหน่งในสำนักปลัดเทศบาล 13 คน
        ตำแหน่งในกองคลัง   7  คน
        ตำแหน่งในกองช่าง  5  คน
        ตำแหน่งในกองการศึกษา 8  คน
        ลูกจ้างเหมาบริการ    7  คน

(2)  ระดับการศึกษาของบุคลากร
                        ปริญญาโท  2   คน
                        ปริญญาตรี      14    คน
                        ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    13    คน
                        ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   7   คน
                        ประถมศึกษา    4   คน

(3)  รายได้ของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
                รายได้ของเทศบาลตำบลก้านเหลืองประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553                                          30,210,811.00                บาท     แยกเป็น
รายได้หมวดภาษีอากร                                                           18,512419.00               บาท
รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร                                                               435,100.00                บาท
รายได้จากทรัพย์สิน                                                                     50,000.00               บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด                                                                        340,000.00               บาท
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการดำเนินการ        11,254,2921.00              บาท
กิจการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ยอดเงินสะสม  ณ  วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ  2553      381,350.12     บาท 

มวลชนจัดตั้ง
         อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน    14    หมู่บ้าน  จำนวน  170 คน
          กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต       14    หมู่บ้าน
  • ศูนย์สาธิตการตลาดร้านค้าชุมชน  5  หมู่บ้าน 
  • อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน    194  คน
         ลูกเสือชาวบ้าน  จำนวน  130  คน 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri