ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
สถานะทางการเงิน‏
 
งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายละเอียดประกอบ บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม
งบทรัพย์สิน
เงินสด และเงินฝากธนาคาร
เงินรับฝาก
รายจ่ายค้างจ่าย
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
งบเงินสะสม
หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ 1/2559
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ 2/2559
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ 3/2559
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ 4/2559
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ 5/2559
แบบ บช.6
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri