ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
สินค้า OTOP
 
ทอเสื่อกก ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 
 
 
      การทอเสื่อกก   เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นตำบลก้านเหลืองที่มีมายาวนาน  วิธีการทำเสื่อกก   จะนำเอาต้นกกมาฉีกให้เป็นเส้น  ตากแดดให้แห้ง  และนำไปย้อมสี    เสร็จแล้วนำมาทอให้เป็นแผ่นผืน  บางหมู่บ้านทำเป็นผืนเดียว  บางกลุ่มก็ทอเป็นผืนขนาดเล็กแล้วนำมาเย็บติดกันให้เป็นเสื่อกกที่มีขนาดผืนใหญ่ขึ้น   ใช้สำหรับปูรองนั่งหรือนอน  
     เสื่อกก  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  ทั้งนี้เพราะต้นกกเป็นพืชธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ทั่วทุกภูมิภาค   และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่นำต้นกกมาแปรสภาพก็มีลักษณะคล้ายกัน   หรือได้อิทธิพลทางความคิดจากกันและกัน   ทำให้เสื่อกกถูกจัดได้ว่าเป็นปัจจัยจำเป็นอย่างหนึ่ง  ต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในอดีต
     ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   ก็เป็นอีกตำบลหนึ่งที่ได้มีการทอเสื่อกกในชุมชน  โดยเฉพาะ  กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบะแหบ  หมู่ 10  ก็เช่นกัน  ได้มีการทอเสื่อกกโดยได้สร้างภูมิปัญญาขึ้น  โดยทอเสื่อกกให้เป็นตัวอักษร  ตามคำสั่งของลูกค้าได้  ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชุมชน  ที่ยังไม่เคยเห็นจากที่ไหนและควรสืบสาน รักษาไว้ให้ยาวนาน
KEDSARA DOT COM