ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
สอบราคาซื้อรถกระเช้าอีแต๋น จำนวน 1 คัน
 
 ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่องสอบราคาซื้อรถกระเช้าอีแต๋น    จำนวน 1 คัน

*******************             
       ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถกระเช้าอีแต๋น  จำนวน 1 คัน    รายละเอียดตาเอกสารแนบท้ายประกาศ      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  550,000.บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าวและต้อง    ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ        ผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พร้อมใบอนุญาต ในขณะที่ยื่นซอง          สอบราคา
          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  2  กันยายน  2556  ระหว่างเวลา  08.30  น.ถึง 16.30  น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอ  แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  2  กันยายน  2556    ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึง    16.30   น.      เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง

กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา
- ระหว่างวันที่   20  สิงหาคม  2556  ถึงวันที่ 30  สิงหาคม 2556  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  และ ยื่นซองสอบราคา                   ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ 
- ในวันที่ 2 กันยายน 2556 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ในเวลาราชการ  และยื่นซองสอบราคา ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา  10.05 น. ถึง 16:30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา
- กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  3   กันยายน  2556  ตั้งแต่เวลา  10.05 น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  การซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย  ( ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2 )

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (800.-) บาท ได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง     ระหว่างวันที่    20   สิงหาคม  2556     ถึงวันที่        2  กันยายน 2556  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691  ในวันและเวลาราชการ
 
                            ประกาศ   ณ  วันที่     19    เดือนสิงหาคม   พ.ศ. 2556
    
                                                                                                        (ลงชื่อ)…………………………………
                                                                                                                    (นายอุบล     แข็งขยัน) 
                                                                                                           นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 
 
 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri